Wordt u een Vriend van de kleine Sint Jan?

 

Samen met het comité vrienden van de kleine Sint Jan en met behulp van vele donateurs, probeert het bestuur van de Stichting Neerlangel Historie en Toekomst het kerkje voor bezoek open te houden en het gebouw met het oog op de toekomst te onderhouden en beheren.

Het pittoreske kerkje van Sint Jan de Doper te Neerlangel is voor velen een toevluchtsoord, voor een kort moment van bezinning en/of gebed.
Ook wordt er nog jaarlijks de kruisweg gebeden, vindt er een Mariaviering plaats en wordt er niet te vergeten eind juni het feest van Sint Jan gevierd met een heilige eucharistie.

In 2011 is het gebouw, waarvan de toren nog stamt uit de tiende eeuw, grondig gerestaureerd door het Stichtingsbestuur Neerlangel Historie en Toekomst. Het toekomstig behoud van dit culturele erfgoed zal ook na deze restauratie tijd, inzet en geld kosten.

Daarom hebben we, samen met het Stichtingsbestuur Neerlangel Historie en Toekomst, het comité Vrienden van de kleine St Jan opgericht. Met heel veel vrienden, willen wij in de toekomst het onderhoud van het kerkje waarborgen. Wij hebben de afgelopen jaren al een klein startkapitaaltje opgebouwd, dat ingezet gaat worden voor het in stand houden van dit kerkje.

Ons doel is: met veel mensen nu en in de toekomst de inspirerende eenvoud van onze kleine Sint-Jan kunnen blijven ervaren.

Wij vragen aan alle mensen uit onze gemeenschap en daarbuiten met een warm hart voor dit kerkje, om een kleine bijdrage, liefst jaarlijks. Om iets terug te doen voor alle vrienden van de kleine St. Jan proberen we jaarlijks een activiteit te organiseren in het kerkje, passend bij de sfeer van deze plek.

Dat alleen al mag u niet missen!

Als u ook bij de vrienden van de kleine Sint Jan wilt horen, meldt u zich dan aan met dit machtigingsformulier en geef dat af in de bus in de kerk of bij:

Ineke Fleuren.
Grotestraat 11 5371 BV te Ravenstein
tel: 0486 41 11 84

Over hoe de binnengekomen gelden besteed gaan worden, wordt u jaarlijks via een email of de nieuwsbrief geïnformeerd.
Comité vrienden van de kleine Sint Jan

Rabobank Ravenstein: NL56RABO0157249239

Welkom bij de Sint Jan

Eenmalige bijdrage vrienden van de kleine Sint-Jan U kunt bijgevoegde QR-code scannen om een eenmalige bijdrage aan de Vrienden van de kleine St. Jan. te doen.

Natuurlijk stellen wij het zeer op prijs als u besluit bijvoorbeeld jaarlijks terugkerend een bijdrage aan de vrienden te doen. U behoort dan tot de vaste donateurs waardoor u ook een uitnodiging krijgt als we voor onze donateurs een evenement organiseren.

U kunt hiervoor de camera-app, QR-code scannerapp op uw telefoon gebruiken of u klikt op de knop "Bijdrage".

Met uw inzet kunnen wij de kleine Sint Jan in stand houden.

 

© Stichting Neerlangel Historie en Toekomst