Financieel verslag 2021

Dit jaar hebben we een positief resultaat behaald van €4.076. Ondanks Corona hebben velen de kerk bezocht, resulterend in een mooie verkoop van kaarsen en de ontvangst van giften.

De donaties van de Vrienden van de Kleine St. Jan bedroegen dit jaar €2.773, bedoeld voor het onderhoud van de kerk op met name lange termijn. Overige schenkingen bedroegen €420. De kaarsenverkoop zorgde voor een mooi bedrag van €1.550 waarmee klein onderhoud kan worden uitgevoerd.

De kosten zijn binnen budget gebleven. Er waren geen grote uitgaven of onvoorziene kosten.

zie jaarverslag