Financieel verslag 2020

Dit jaar hebben we met een bescheiden positief resultaat van € 1.658 af kunnen sluiten. Het was een bijzonder jaar vanwege de corona pandemie waardoor een groot aantal geplande activiteiten niet door konden gaan.

De eindverantwoording voor de BRIM (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten) had tot gevolg dat we een klein gedeelte van de vooruitbetaalde subsidie moesten terugbetalen (€ 1.582). In totaal is er in de afgelopen 6 jaar € 11.751 uitgegeven aan subsidiabele kosten ten behoeve van de instandhouding van de kerk. Van deze kosten hebben we de helft als subsidie vergoed gekregen zijnde € 5.876. De andere helft is grotendeels door de Vrienden van de Kleine St. Jan bijeengebracht. De totale begroting was bijna € 15.000.

De donaties van de Vrienden van de Kleine St. Jan bedroegen dit jaar € 2.780, bedoelt voor het onderhoud van de kerk op met name lange termijn. Overige schenkingen bedroegen € 320. De kaarsenverkoop zorgde voor een mooi bedrag van € 1.153 waarmee klein onderhoud kan worden uitgevoerd.

De kosten zijn binnen budget gebleven. Er waren geen onvoorziene kosten.

zie jaarverslag