Financieel verslag 2017

Dit jaar hebben we met een positief resultaat van € 4727,09 af mogen sluiten. Een mooi resultaat wat mede mogelijk is gemaakt door de vele “Vrienden van de Kleine St. Jan”, die met hun steun er mede voor zorg dragen dat er voldoende financiële middelen zijn om in de toekomst groot onderhoud te kunnen doen. Mede door de Brim1 instandhoudingssubsidie van het restauratiefonds, die loopt van 2013 tot 2019, kan er ondertussen sober en doelmatig onderhoud worden blijven uitgevoerd. Hiermee hebben we o.a. de elektrische installatie kunnen laten inspecteren en verbeteren en de bliksemafleiders kunnen laten keuren. De kosten zijn goed binnen budget gebleven. Afgezien van de gebruikelijke kosten voor bijv. bankzaken en brandbeveiliging, zijn de sinds jaren gereserveerde kosten voor een Langelse fietstocht met veel plezier uitgegeven aan een gezellige tocht met afsluitend een barbecue.

De commissie Vrienden van de Kleine St. Jan hebben de activiteit waarmee Vrienden worden bedankt voor hun giften tegen zeer geringe kosten van € 279,40 kunnen organiseren. Op 28 februari werd een goed bezochte voorstelling Onderweg uitgevoerd door koor Mazing Joy uit Nederasselt. Deze voorstelling was geïnspireerd door de tocht van Jan van Woerkom naar Santiago de Compostella. Na afloop was er voor iedereen een drankje. Kortom een goed financieel jaar.

zie jaarverslag