Financieel verslag 2018

Dit jaar hebben we met een positief resultaat van € € 6.087,46 af mogen sluiten. Wederom een mooi resultaat wat mede mogelijk is gemaakt door de vele “Vrienden van de Kleine St. Jan”, die met hun steun er mede voor zorg dragen dat er voldoende financiële middelen zijn om in de toekomst groot onderhoud te kunnen doen. Mede door de Brim instandhoudingssubsidie van het restauratiefonds, die loopt van 2014 tot en met 2019, kan er ondertussen sober en doelmatig onderhoud worden blijven uitgevoerd. Ook de kaarsenverkoop zorgt voor een mooi bedrag in kas (€ 1.700) waar klein onderhoud mee kan worden uitgevoerd.

De kosten zijn goed binnen budget gebleven en nagenoeg gelijk aan de kosten van vorig jaar (€ 1.780). In september vond het concert voor de Vrienden van de Kleine St. Jan plaats als bedankje voor de steun. In december werd een bedankochtend voor de vrijwilligers gehouden. Er zijn verder geen onvoorziene kosten geweest.
Kortom een goed financieel jaar.

zie jaarverslag

1 Brim = Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten