Bestuur

Voorzitter : Mevr.H.van de Rijdt-Jans
Secretaris: Dhr.J.Peters
Penningmeester: Mevrouw A.Bos