Activiteitenverslag 2020

Een terugblik

Covid-19, corona. Het heeft heel wat teweeg gebracht. Een intelligente lockdown. Het St. Jansfeest kon niet doorgaan zoals vorige jaren. De Open Monumentendagen gingen niet door. Geen bijeenkomst om de Vrienden van de Kleine St. Jan te bedanken. Desinfectiemiddelen bij de ingang van de kerk. Gelukkig ging het niet ten koste van de saamhorigheid. Regelmatig werd de klok geluid om iedereen een hart onder de riem te steken. Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Pasen, Pinksteren, alles werd anders. De vakantieperiode ging voorbij op een aangepaste manier.
Het kerkje is verder met in achtneming van de coronamaatregelen het gehele jaar open geweest, zodat men bij het wegvallen van de diverse vieringen toch in stilte en gebed bij deze momenten kon stilstaan.
Het jaarlijkse kribbeke kijken heeft wel gewoon doorgang gevonden.
Op het einde van het jaar zijn ons geheel onverwacht Pater Jan-Baptist Hillegers ofm. en Mevrouw Riek Sommers-Brands ontvallen: Twee gedreven en inspirerende personen onlosmakelijk met het St.Janskerkje en haar voortbestaan verbonden.

In Memoriam

Pater Jan-Baptist Hillegers ofm.

Op 10 oktober jl. is onze oud-inwoner Pater Jan-Baptist Hillegers overleden in zijn woonplaats Maastricht. Johannes, zoals hij genoemd werd, woonde van 1986 tot 1997 in de kluis en wist de kerk, die tot dan toe gebruikt werd als opslagplaats, weer in ere te herstellen als plaats van rust en gebed. Hij was lid van het St. Jansgilde, ging voor in het H.Lof en H. Mis en was een begenadigd prediker. Het was een voorrecht om hem gekend te hebben.

Riek Sommers-Brands

Op 13 november jl. hebben we afscheid genomen van Riek Sommers- Brands. Riek was voorzitter van de Stichting Neerlangel Historie en toekomst vanaf de oprichting in 2002 tot 2014, maar ook daarna, tot het laatst toe, nauw betrokken bij de Stichting. Bevlogen, vol energie, altijd vol ideeën en verbindend, zo blijven we haar herinneren. Riek was een belangrijke drijvende kracht achter de totstandkoming van het boek ‘Neerlangel vertelt’, de restauratie en de instandhouding van de kerk, de aansturing van de verschillende hulpploegen en het contact met de bezoekers van de kerk. Haar indachtig zullen we ons samen blijven inzetten voor het behoud van ons St. Janskerkje als welkome plaats voor rust en gebed.