Activiteitenverslag 2019

Behoudens de jaarlijkse vaste activiteiten zoals de Goede Vrijdagviering, de Opening van de Meimaand, de St.Jansvieringen en het kribbeke kijken verdienen de volgende items een extra vermelding:

Tentoonstelling "Plekken van plezier"

In het kader van de Open Monumentendagen 2019 met als thema "Plekken van plezier" is er in het Erfgoedlokaal te Haren vanaf 5 mei 2019 tot en met 6 oktober 2019 een tentoonstelling ingericht waaraan 21 dorpen en stadjes uit de gemeente Oss deelnamen. Zij presenteerden daar de voor hun woonplaats karakteristieke activiteiten of bezienswaardigheden.

Onze Stichting verzorgde hun vitrine tezamen met het St.Jansgilde van Neerlangel waarin door de Stichting zowel het boek "Neerlangel Vertelt" werd getoond alsook diverse foto's en een videoreportage over de restauratie van het kerkje, terwijl het St.Jansgilde middels een etalagepop een geĆ¼niformeerde Gildebroeder presenteerde, het vaandel, alsook diverse foto's en een diaserie van de St.Jansprocessie 1964.

Onderhoudswerkzaamheden kerkje.

Dit jaar zijn er aan de hand van de rapportage van de monumentenwacht werkzaamheden verricht aan de buitendeuren, de trap naar het koor, de deurophanging naar de toren, het vervangen van een afzaat op een steunbeer. Tevens zijn de steunpilaren onder het koor aan de voet hersteld. Verder is het kruis buiten aan de kerk alsook het corpus grondig behandeld en opnieuw in de verf gezet.

150 jaar her-inwijding St.Jan de Doperkerk.

Tijdens de Open Monumenten Dagen op 14 en 15 september hebben we gevierd dat het dit jaar 150 is jaar geleden dat het destijds al bijna negen eeuwen oude romaanse St.Jan de Doperkerkje van Neerlangel met behoud van haar tufstenen toren werd gesloopt om op de oude fundamenten plaats te maken voor het huidige neogotische zaalkerkje. We hebben dit gevierd met een uitgebreide tentoonstellin g over het kerkje met foto's en videoreportages, waarin het gebruik van het kerkje werd geillustreerd met allerlei kerkelijke attributen behorende bij de processie en kerkelijke vieringen. Tevens werden foto's en video over de restauratie getoond, diverse oude materialen zoals leien, klimhaken, een oude luid-as e.d. die vervangen of niet meer gebruikt werden. De viering bestond uit een reĆ¼nie met een plechtige H.Mis met als genodigden inwoners en oud-inwoners van Neerlangel en zij die nauw bij het kerkje betrokken zijn bijvoorbeeld ten tijde van de restauratie. Het was een mooi intiem feest, waarbij de bezoekers werden getrakteerd op het qua smaak alsook qua creatieviteit en uitvoering prachtigste gebak van Heel Neerlangel Bakt.

Kerstwandeling 15 december.

Op 15 december trok de jaarlijkse kerstwandeling weer door Neerlangel en werd in het St.Janskerkje een prachtig kerstconcert verzorgd door Zingzin uit Megen.