Activiteiten in 2019

Vieringen in de St.Jan de Doperkerk in 2019.

Vrijdag 19 april - Kruiswegviering Goede Vrijdag

St. Janskerkje, Neerlangel - aanvang 15.00 uur
Een bijzondere gezamenlijke beleving van het lijdensverhaal.

Woensdag 1 mei - Opening van de mei-maand

Aanvang 19.00 u. – Samenzang met bloemenhulde door de kinderen

Maandag 24 juni en zondag 30 juni St.Jansvieringen te Neerlangel

Maandag 24 juni 19.30 uur: plechtig Lof in het kerkje
Zondag 30 juni 10.30 uur: H.Mis op kerkplein onder de oude eiken
Viering geboortedag van patroonheilige St.Jan de Doper. M.m.v. Gilde van St.Jan, St. Barbaragilde
Na de viering is er koffie en vogelschieten, ook voor het publiek.
Muzikale opluistering door Muziekkapel Acht Pils en Twee Donker.

24 december 2019 tot 7 januari 2020 – Kribbeke kijken

St. Janskerkje te Neerlangel – gedurende de gehele dag geopend.

Door het jaar heen te bezoeken:

Het St.Janskerkje is dagelijks open als plaats voor rust en gebed.
U kunt er rustig binnenlopen, een kaarsje opsteken en de sfeer van deze unieke plek ondergaan.
Info: 0486-411962 - E-mail:sommersbrands@home.nl

Overige activiteiten:

Ten behoeve van het kerkje:

  • Algemeen dagelijks onderhoud en noodzakelijke inspecties. Dit jaar zullen aan de hand van de rapportage van de monumentenwacht werkzaamheden worden verricht aan de buitendeuren, de trap naar het koor, de deurophanging naar de toren, het vervangen van een afzaat op een steunbeer.
  • In oktober de sponsorwerving door de Commissie Vrienden van de kleine Sint Jan.
  • Begin september het beheren van een van de kassa's bij de rommelmarkt "Op naar Ravenstein"
  • Tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 september zullen we extra aandacht besteden aan het feit dat in 1869, nu 150 jaar geleden, het Romaanse tufstenen schip van de St.Jan de Doperkerk werd gesloopt en vervangen door de huidige neogotische bakstenen versie. Na de grondige restauratie in 2010-2011 is goed te zien hoe de eeuwenoude romaanse tufstenen toren tezamen met het neogotische schip toch een harmonische eenheid vormen.
  • Tevens worden door het jaar heen de plaatselijke gemeenschap middels verslagen in de regionale pers en het plaatselijke nieuwsblad Over d'n Dam geïnformeerd over de activiteiten in en om het kerkje. Daarnaast worden de inwoners, sponsoren en nauw betrokkenen nog middels een nieuwsbrief "bijgepraat".