Home

De Stichting Neerlangel Historie en Toekomst is op 24 mei 2002 opgericht en heeft in het algemeen tot doel het behoud van al hetgeen gerekend kan worden tot de eigenheid van het dorp Neerlangel en haar bewoners, en in het bijzonder haar cultuurhistorisch belang.

De stichting is ANBI geregistreerd.